Om gården

Bostället i Åhl 

En plats som varit betydande för kyrkans jordbruk i byn. Sedan mitten på 1800-talet har det odlats och funnits djur på den här platsen. Då vi köpte huset 2001 så blev vi de första privata ägarna, eftersom gården har arrenderats ut av kyrkan sedan det byggdes 1930. Vill du läsa mer om Bostället specifikt eller läsa om berättelser från Åhl ska du besöka Åhls hembygdsförenings hemsida

Bilden på kartan (1814) finns på Lantmäteriets historiska kartor. Till vänster om odlingen byggdes vårt hus 116 år senare.


2019 bytte vi taket på ladan. En ny mössa var behövligt och viktigt, om vi skulle kunna renovera vidare. Sommaren 2020 påbörjas garagebygget. Blev lite försenat av bygglovshandlingar på vift samt vattenledningar i marken mellan ladan och Solhem. Innan midsommar 2021 gjuts grunden färdigt och sedan är bygget i full gång. Nu ser vi fram emot att färdigställa garaget och att så småningom byta ut panel, fönster och dörrar på hela byggnaden.