Små tankar om livets stora frågor

I lager.

199 kr

Små tankar om livets stora frågor (2021) 172 sidor.

Vad behöver en människa för att frodas? Varför är känslan av glädje inte beständig? Hur tar vi oss ur negativa livsmönster och beteenden? Boken rör varsamt vid frågor och svar om ensamhet, gemenskap, smärta, lycka, meningsfullhet och mänsklig styrka.